Skip to Content

VIDEO | Oktober dodelijkste verkeersmaand: MNM sensibiliseert jongeren rond verkeersveiligheid

Oktober is de dodelijkste verkeersmaand. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie. Maar liefst 63 mensen lieten het leven in het verkeer in oktober 2013; bijna 4 000 anderen raakten gewond. Een voorzichtige en aangepaste rijstijl is dan ook levensbelangrijk. Ook MNM wil er alles aan doen om jongeren te sensibiliseren rond verkeersveiligheid. De radiozender organiseert van maandag 20 tot en met vrijdag 31 oktober "De Verkeersweken", samen met VAB en VSV. 

Een defensieve rijstijl begint uiteraard met een goede rij-opleiding. Samen met VAB zet MNM tijdens de Verkeersweken rij-opleidingen op maat in de kijker. Want niet iedereen leert op dezelfde manier goed en veilig autorijden. Sommigen leren het het best op een rijschool. Anderen hebben dan weer graag dat een van de ouders of een vriend hen leert rijden met de wagen. In Planeet De Cock neemt MNM-dj zonder rijbewijs Dorianne Aussems de proef op de som. Ze krijgt tijdens De Verkeersweken van MNM rijles van twee leraren: een erkende rij-instructreur en collega-dj Tom De Cock. In onderstaande video krijg je alvast een voorsmaakje van hoe dat verloopt.

Tijdens de herfstvakantie geeft MNM elke dag rij-opleidingen op maat weg voor jongeren. 

“We zijn ervan overtuigd dat we met MNM een belangrijke rol kunnen en moeten spelen om jongeren te sensibiliseren rond verkeersveiligheid. Als radiozender die het een prioriteit maakt om dicht bij de leefwereld van zijn jonge luisteraars te staan, zijn verkeersveiligheid en een goede kennis van de wegcode thema's waar we zwaar op willen inzetten."
MNM-nethoofd Rino Ver Eecke

“Je hoort vaak zeggen dat  jonge chauffeurs de gevaarlijkste zijn. Verkeersveilig gedrag is echter niet afhankelijk van leeftijd. Als we jonge bestuurders ervan bewust kunnen maken dat je je hele autoleven lang bijzondere aandacht moet hebben voor verkeersveiligheid, dan zien we in de toekomst hopelijk een daling van het aantal ongevallen op de weg.”
VRT-verkeersanker Bart Suy

De Grote Verkeersquiz

MNM zet ook zijn schouders onder "De Grote Verkeersquiz", een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De quiz peilt niet alleen naar de kennis van de wegcode. Deelnemers leren ook op een speelse manier bij over veilige en duurzame mobiliteit. 

Elke dag geeft VRT-verkeersanker Bart Suy in De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow meer uitleg bij De Grote Verkeersquiz en beantwoordt hij verkeersvragen van luisteraars. 

Ergernissen in het verkeer

Generation M speelt in op een aantal verkeersthema’s waar jongeren mee bezig zijn. Zo gaat het onder meer over de grootste ergernissen van jongeren in het verkeer. En hechten de jongeren van vandaag nog veel waarde aan het bezitten van een rijbewijs? Is een rijbewijs nog van deze tijd of zouden we het zonder auto ook redden?

Contacteer ons
Pieter Van Eyndhoven Perscoördinator MNM, VRT
Pieter Van Eyndhoven Perscoördinator MNM, VRT
Over VRT Radio

Meer informatie

Voor pers 
Hans Van Goethem
0471 13 90 46
02 741 90 25
hans.vangoethem@vrt.be

Voor luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

VRT Radio
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos