Skip to Content
Vergelijk zelf: aanslagbiljet en pv eindelijk verstaanbaar

Vergelijk zelf: aanslagbiljet en pv eindelijk verstaanbaar

"Dit aanslagbiljet wordt u toegezonden overeenkomstig het artikel 136 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992." In de toekomst zal de belastingsbrief misschien wel op deze manier openen: "In dit aanslagbiljet verneemt u hoeveel u moet betalen voor de personenbelasting en de aanvullende belastingen." Duidelijker, toch? Met zijn Heerlijk Helder-campagne kreeg Radio 1-presentator Jan Hautekiet minister Van Overtveldt bereid om het aanslagbiljet voor personenbelasting te hertalen in verstaanbare taal. Op vrijdag 3 april maakt de Radio 1-presentator tijdens een live-uitzending vanuit het Vlaams Parlement een eerste balans op van de campagne.

Heerlijk Helder zette de afgelopen drie maanden een panel van experts aan het werk om documenten te herschrijven. Minister van Justitie Koen Geens engageerde zich ook en nam deel aan de tv-campagne. Catherine De Bolle van de Federale Politie verklaarde zich bereid om pv's en flitsboetes minder ambtelijk op te stellen. Ze belooft snel werk te maken van een vereenvoudiging van de formulieren: “De formulieren zitten gecentraliseerd in een computersysteem. We moeten onderzoeken hoe snel we het systeem kunnen aanpassen. Hopelijk kunnen we in de slotshow concrete resultaten voorstellen.”

 

Ambassadeurs

Ook alle andere ambassadeurs komen langs tijdens de Heerlijk Helder-slotshow op vrijdag 3 april: Felix De Clerck (directeur Kunstenpunt), Frank Van Massenhove (FOD Sociale Zekerheid), Rik Torfs (rector KU Leuven) en Siegfried Bracke (Kamervoorzitter). Over hun projecten lees je meer op www.heerlijkhelder.be.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block schakelde het Heerlijk Helder-panel in om een aantal brochures en documenten te bekijken en verbeteringen te formuleren. Het formulier voor de ‘gedeeltelijke hervatting van beroepsactiviteit tijdens de arbeidsongeschiktheid’? Dat kan beter.

Ook de burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne komt langs. Hij liet de tien meest verzonden brieven van de stad screenen en verbeteren.

 

Vergelijk zelf

Aanslagbiljet personenbelasting

VOOR
Dit aanslagbiljet wordt u toegezonden overeenkomstig het artikel 136 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

NA
In dit aanslagbiljet verneemt u hoeveel u moet betalen voor de personenbelasting en de aanvullende belastingen.

VOOR
Bij niet tijdige betaling kan de schuld ingevorderd worden en vallen de kosten hiervan te uwen laste.

NA
Bovendien, als uw betaling nog niet ontvangen is op 11 februari 2015, zijn er nalatigheidsintresten verschuldigd.

Proces-verbaal (flitsboete)

VOOR
Op dinsdag 10 februari 2015 om 17u10, Wij, Lebrun Laurant, hoofdinspecteur, hebben vastgesteld:

NA
Op dinsdag 10 februari 2015, om 17u10, heb ik, hoofdinspecteur Laurent Lebrun, vastgesteld:

VOOR
Een afschrift van onderhavig PV, met antwoordformulier werd verzonden aan de houder van de kentekenplaat op datum van 10-03-2015

NA
Een schriftelijke kopie van dit proces-verbaal, met antwoordformulier, werd op 10 maart 2015 verstuurd naar de houder van bovenvermelde kentekenplaat.

 
Over Heerlijk Helder

Heerlijk Helder startte in november 2014. Toen zakte de wereldtop van de klare taal af naar België voor de internationale conferentie IC Clear | Clarity2014. Radio 1-luisteraars bezorgden massaal voorbeelden van onduidelijke communicatie.

De slotshow op 3 april is niet het eindpunt van Heerlijk Helder. De komende maanden blijft Hautekiet de communicatie van overheden, bedrijven en organisaties in de gaten houden. Wie het goed doet, krijgt het Heerlijk Helder-label. En voor wie hulp nodig heeft, blijft het panel ter beschikking.

Het Heerlijk Helder-panel staat klaar om niet-heldere communicatie onder de loep te nemen. Zij gaan dieper in op de pijnpunten en formuleren suggesties om het beter te doen.

Schrijfster Ann De Craemer is voorzitster van het Heerlijk Helder-panel. Panelleden zijn Kristien Spillebeen (Taaltelefoon), Winke Brits (Wablieft), Maarten Lambrechts (De Tijd) en Gonnie Put (Bureau Klare Taal).

Contacteer ons
Pieter Van Eyndhoven Perscoördinator Radio 1, VRT
Pieter Van Eyndhoven Perscoördinator Radio 1, VRT
Over VRT Radio

Meer informatie

Voor pers 
Hans Van Goethem
0471 13 90 46
02 741 90 25
hans.vangoethem@vrt.be

Voor luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

VRT Radio
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos