Skip to Content

Hautekiet laat aanslagbiljet personenbelasting herschrijven

Het Heerlijk Helder-panel van het Radio 1-programma Hautekiet heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt voorgesteld om het aanslagbiljet personenbelasting te hertalen in duidelijke, verstaanbare taal. Met Heerlijk Helder wil Hautekiet overheidsinstellingen, banken, advocaten… aanzetten om heldere taal te gebruiken in hun communicatie.

Wetteksten die voor iedereen verstaanbaar zijn, advocaten die overformeel taalgebruik achterwege laten in hun brieven, banken die met duidelijke taal hun klanten informeren… Daar ijvert het Radio 1-programma Hautekiet voor met de actie Heerlijk helder.

Ministers Johan Van Overtveldt en Koen Geens engageren zich alvast om de communicatie binnen hun domeinen kritisch te evalueren en bij te sturen waar nodig. Het Heerlijk Helder-panel van Radio 1 helpt hen daarbij.

Dit zijn alvast enkele suggesties voor het aanslagbiljet personenbelasting:

ORIGINEEL SUGGESTIE
Dit aanslagbiljet wordt u toegezonden overeenkomstig het artikel 136 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. In dit aanslagbiljet verneemt u hoeveel u moet betalen voor de personenbelasting en de aanvullende belastingen.

Bij niet tijdige betaling kan de schuld ingevorderd worden en vallen de kosten hiervan te uwen laste.

Bovendien, als uw betaling nog niet ontvangen is op 11 februari 2015, zijn er nalatigheidsintresten verschuldigd.
Als u te laat of niet betaalt, riskeert u bijkomende nalatigheidsinteresten en eventuele vervolgingskosten te moeten betalen. U moet nalatigheidsinteresten betalen als u op 11 februari 2015 nog niet betaald heeft.
Eenvoudige fouten en vergissingen kunnen door de taxatiedienst worden rechtgezet. Contacteer deze zo spoedig mogelijk. Indien u voor het verstrijken van de wettelijke bezwaartermijn geen antwoord heeft gekregen, of indien het antwoord dat u gekregen hebt, u niet voldoende waarborgen geeft in verband met de wijzigingen die zullen worden aangebracht, kan u best een bezwaar indienen. Voor eenvoudige fouten en vergissingen: contacteer zo snel mogelijk uw belastingkantoor. U vindt de gegevens daarvan hierboven. Het belastingkantoor krijgt wettelijk (x) aantal dagen tijd om u te antwoorden. Als u nadien geen gepast antwoord kreeg, kunt u het best een bezwaar indienen.

Heerlijk helder-label

Met de steun van Van Overtveldt en Geens heeft de Heerlijk helder-campagne van Hautekiet er twee belangrijke ambassadeurs bij. Minister Van Overtveldt en de FOD Financiën krijgen als eerste het Heerlijk helder-label. Dat label is een kwaliteitskeurmerk voor organisaties en personen die klantgericht denken in hun communicatie. Helder taalgebruik, correcte informatie en aandacht voor de vormgeving zijn de basiscriteria. Minister van Justitie Koen Geens krijgt het label dan weer voor zijn persoonlijke communicatie en het engagement om juridische documenten voortaan ook helder te formuleren. 

Het label is er niet enkel voor grote organisaties en bedrijven. Iedereen die de test van het Heerlijk Helder-panel doorstaat, verdient het. Iedereen kan zijn of haar eigen bedrijf of organisatie nomineren via www.radio1.be en mag andere bedrijven en organisaties of zelfs personen nomineren.

Contacteer ons
Pieter Van Eyndhoven Perscoördinator Radio 1, VRT
Pieter Van Eyndhoven Perscoördinator Radio 1, VRT
Over VRT Radio

Meer informatie

Voor pers 
Hans Van Goethem
0471 13 90 46
02 741 90 25
hans.vangoethem@vrt.be

Voor luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

VRT Radio
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos