Hautekiet en Kafkakomitee tekenen Konventie voor administratieve eenvoud

Hautekiet en Kafkakomitee tekenen Konventie voor administratieve eenvoud

Donderdag 25 februari 2016 — Het Radio 1-programma Hautekiet heeft vanmorgen samen met enkele bevoegde ministers en staatssecretarissen de Kafka Konventie voorgesteld. Dat gebeurde tijdens een live-uitzending van de Radio 1-actie Komaf met Kafka vanuit de Lokettenzaal van het Vlaams Parlement. De Kafka Konventie is een lijst van vereenvoudigingen die telkens tegen een bepaalde deadline doorgevoerd zullen worden.

De Kafka Konventie bevat in totaal twaalf artikelen die komaf zullen maken met concrete kafkaiaanse toestanden in onze maatschappij. Alle bevoegde ministers en staatssecretarissen hebben zich geëngageerd om ze te realiseren. 

De Kafka Konventie

Art. 1. Het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen komt er ten laatste op 1 januari volgend jaar.

Art. 2. Tegen eind 2018 komt er voor elke patiënt een elektronisch patiëntendossier.  

Art.3. Het papieren voorschrift verdwijnt en ook de kleefbriefjes van de mutualiteit worden afgeschaft.

Art.4. Mensen met een beperking kunnen:

  1. vanaf midden april in één beweging een aanvraag doen voor een uitkering, een parkeerkaart en een verminderingskaart voor het openbaar vervoer.
  2. een nieuwe parkeerkaart krijgen waarbij de geldigheid makkelijk te controleren is en misbruik uitgesloten wordt.
  3. tegen april een budget op maat krijgen waarvan ze zelf kunnen bepalen aan welk soort zorg ze dat besteden.

Art.5. De aanvraag van een rijbewijs wordt eenvoudiger. Wie slaagt moet niet twee maar slechts één keer naar het gemeentehuis.

Art.6. Inwoners van Kortrijk kunnen vanaf volgende maand in totaal zo’n 17 documenten online opvragen en afgeleverd krijgen. Goed voor zo’n 30.000 verplaatsingen minder per jaar.

Art.7. Treinreizigers met een gewoon biljet mogen vanaf volgend jaar hun reis op hetzelfde traject onderbreken.

Art.8. De wettelijke regeling voor de 100.000 wilsonbekwamen wordt eenvoudiger. Het aantal passages langs de vrederechter zal hierdoor aanzienlijk verminderen.

Art.9. Tegen 2018 komt er een woningpas: een unieke digitale kluis die alle attesten van een woning  bundelt.

Art.10. Het attest voor BTW-verlaging bij renovatie van een woning wordt geschrapt.

Art.11. De overdracht van een nummerplaat na een overlijden wordt makkelijker.  

Art.12. De automatische toekenning van studietoelagen wordt mogelijk tegen 2018.

Pieter Van Eyndhoven Perscoördinator Radio 1 at VRT