Skip to Content
BEL10: Dit zijn de beleidsvoorstellen van de Radio 1-luisteraars

BEL10: Dit zijn de beleidsvoorstellen van de Radio 1-luisteraars

Vandaag is de laatste dag van BEL10. Tien dagen lang kampeerde Radio 1 op de Kunstberg in Brussel en maakte er vanuit hun pop-up-café een reeks van tien thema-uitzendingen waarin de luisteraars hun ideeën voor een betere samenleving mochten voorstellen. Elke dag ging een groep van tien luisteraars, de Groep van 10, in conclaaf om concrete beleidsvoorstellen te doen aan de bevoegde ministers. Hieronder ontdekt u wat dat teweeg heeft gebracht.

Luisteraars zijn beleidsmakers

In totaal stuurden meer dan duizend luisteraars evenveel ideeën door voor een betere samenleving. Op basis van alle voorstellen maakte Radio 1 een lijst met de tien thema's die het meest leven in Vlaanderen. Rond die thema's zat elke dag een Groep van 10, honderd luisteraars in totaal, samen om concrete voorstellen voor het beleid uit te tekenen. 

Engagementen

Dit zijn de voorstellen van de Groepen van 10 en hoe de bevoegde ministers daarop reageerden. Uitgebreide reacties van de bevoegde ministers vindt u op bel10.be

maandag 15 juni - thema: mobiliteit - bevoegde minister: Ben Weyts (N-VA)

aanbeveling 1
Schaf de salariswagens af. 
aanbeveling 2
Creëer parkeerhubs aan de rand van de stad
aanbeveling 3
Maak openbaar vervoer sexy (goed bereikbaar, vlotte verbindingen, bredere trams...)

dinsdag 16 juni - thema: democratie - bevoegde minister: Jan Peumans (N-VA)

aanbeveling 1
Geef blanco stemmen een (lege) zetel in het parlement
aanbeveling 2
Partijkaart met strafpunten voor politici die fouten begaan
aanbeveling 3
Geef de senaat aan het volk

woensdag 17 juni - thema: kansen - bevoegde ministers: Sven Gatz (Open VLD) en Philippe Muyters (CD&V)

aanbeveling 1
Investeer meer in bruggenbouwers (eerstelijnswerkers die bij jongeren werken) 
aanbeveling 2
Brussels onderwijs heeft meer kwaliteitsvolle leerkrachten nodig waardoor ook kansarmoede zal verminderen 
aanbeveling 3
Mensen met beperking moeten meer welkom zijn op de arbeidsmarkt en dat moet je kunnen zien (bv. foto's op bedrijfssites)  

donderdag 18 juni - thema: milieu - bevoegde ministers: Joke Schauvliege (CD&V) en Annemie Turtelboom (Open VLD)

aanbeveling 1
Verplichte gratis energiescan voor KMO's  
aanbeveling 2
Maak parkeerrterreinen groen en gebruik ze 's avonds als stadsparkjes 
aanbeveling 3
Gemeenschappelijke zonnepaneelparken  

vrijdag 19 juni - thema: samenleving - bevoegde minister: Gwendolyn Rutten (Open VLD) 

aanbeveling 1
Opsplitsen van woningen (meerdere gezinnen in één huis) moet reglementair makkelijker worden
aanbeveling 2
Groepswonen moet kunnen zonder vermindering invaliditeitsuitkering
aanbeveling 3
Singles zonder kinderen moeten zelf erfgenamen kunnen bepalen
aanbeveling 4
Kinderen moeten na een echtscheiding wettelijk op twee adressen kunnen wonen

maandag 22 juni - thema: onderwijs - bevoegde minister: Hilde Crevits (CD&V)

aanbeveling 1
Werkweek van 40 uur voor leerkrachten en vast contract van onbepaalde duur
aanbeveling 2
meertalig onderwijs vanaf de kleuterklas, een taalwetswijziging is nodig
aanbeveling 3
Samenwerking over schoolnetten heen stimuleren
 

dinsdag 23 juni - thema: werk - bevoegde minister: Kris Peeters (CD&V)

aanbeveling 1
200 dagen "nestverlof", gelijk te verdelen over beide partners
aanbeveling 2
Een statuut voor partner die thuisblijft en bewust niet gaat werken
aanbeveling 3
Stuur welzijns- of evenwichtsambassadeurs naar bedrijven voor een ideaal evenwicht tussen werk en privé
aanbeveling 4
Verplichte sabbatical van drie maanden om de zeven jaar 

woensdag 24 juni - thema: zorg - bevoegde ministers: Jo Vandeurzen (CD&V) en Maggie De Block (Open VLD)

aanbeveling 1
Geef de huisarts, in functie van het aantal patiënten, structurele verpleegkundige en administratieve ondersteuning 
aanbeveling 2
Pas een voedingsbonusmalus toe
aanbeveling 3
Trek het budget voor preventie op tot het Europees gemiddelde
aanbeveling 4
maak van 10 oktober een jaarlijkse dag van de geestelijke gezondheid

donderdag 25 juni - thema: geld - bevoegde minister: Gwendolyn Rutten (Open VLD) en Wouter Beke (CD&V)

aanbeveling 1
Sta een hogere belastingsvrije som toe van 25 000 tot 30 000 euro. Belast al wat zich daarboven bevindt aan 33 of 34 procent en er zijn geen aftrekposten meer.  
aanbeveling 2
Varieer de BTW-tarieven en stimuleer of stuur daarmee het gedrag van de mensen.
aanbeveling 3
Het recht op een onvoorwaardelijk en voldoende hoog basisinkomen

vrijdag 26 juni - thema: ondernemen
zie bel10.be


Reacties

De bevoegde ministers hadden wel oor naar de meeste voorstellen van de Radio 1-luisteraars. Maar een beleid verander je natuurlijk niet in een-twee-drie. De meeste ministers beloofden het idee mee te nemen en verder te onderzoeken. Zo vond Maggie De Block het idee van de voedingsbonusmalus een vernieuwend voorstel en zette ook het voorstel om om de zeven jaar werknemers verplicht drie maanden op sabbatical te sturen Kris Peeters aan het denken. Die laatste was ook fan van het idee om welzijns- of evenwichtsambassadeurs naar bedrijven te sturen voor een ideaal evenwicht tussen werk en privé. Minister Gatz was dan weer te vinden om een campagne op te zetten om kwaliteitsvolle leerkrachten aan de slag te krijgen in Brussel, wat de kansarmoede in de hoofdstad mee zou moeten helpen terugdringen. Joke Schauvliege wil dan weer alle Vlaamse steden en gemeenten aanschrijven om te investeren in groene parkings, die 's avonds dienst kunnen doen als park.

In sommige gevallen waren de bevoegde ministers al bezig met de voorstellen van de Groepen van 10 te realiseren, zoals het voorstel om kinderen na een echtscheiding de mogelijkheid te geven om op twee verschillende adressen wettelijk te wonen. 

In maar enkele gevallen reageerden de ministers negatief op het idee.

Contacteer ons
Pieter Van Eyndhoven Perscoördinator Radio 1, VRT
Pieter Van Eyndhoven Perscoördinator Radio 1, VRT
Over VRT Radio

Meer informatie

Voor pers 
Hans Van Goethem
0471 13 90 46
02 741 90 25
hans.vangoethem@vrt.be

Voor luisteraars en surfers
Klantendienst VRT
02 741 25 80
www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/

Klik hier voor interviews

Klik hier voor hogeresolutiefoto's

Het gebruik van fotomateriaal, grafisch materiaal en logo's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van VRT, hetzij via e-mail of na ontvangst van een login op het fotoportaal. Het gebruik van de login impliceert dat u instemt met de geldende rechten en gebruiksvoorwaarden.

VRT Radio
Auguste Reyerslaan 52
1043 Brussel

VRT Brands Logos